Powrót

Komunikat OSP dotyczący Warunków Dotyczących Bilansowania

10 września 2020, 11:25

Komunikat OSP dotyczący Warunków Dotyczących Bilansowania

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2020 r. dotyczący Warunków Dotyczących Bilansowania

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 15 lipca 2020 r., zakończył w dniu 17 sierpnia 2020 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył w dniu 9 września 2020 r., zgodnie z pkt IV.2.5.d obowiązujących Warunków Dotyczących Bilansowania, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Zmiany nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania wraz z Raportem OSP z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Zmiany nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Raport OSP z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania,zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.