Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

30 listopada 2017, 13:04

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Komunikat

Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zmian
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej,
wynikających z Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna
i CK/7/2017 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

 

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.3.2017.LK z dnia 28 listopada 2017 r. postanowił zatwierdzić opracowane przez OSP zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”), dotyczące:

  1. IRiESP - Część ogólna, określone w Karcie aktualizacji nr CO/2/2017,

  2. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej "IRiESP - Korzystanie"),

Zgodnie z powołaną powyżej decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP - Część ogólna i IRiESP - Korzystanie, określone Kartami aktualizacji nr CO/2/2017 i CK/7/2017, wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, ww. decyzję Prezesa URE wraz z Kartami aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie oraz teksty jednolite IRiESP - Część ogólna i IRiESP - Korzystanie, uwzględniające zmiany zatwierdzone przez Prezesa URE.