Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r.

26 października 2017, 16:00

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r.

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2017 r.  i kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 października 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A.i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2017 r.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 26 października 2017 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 09 listopada 2017 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 31 października 2017 r. na stronie internetowej PSE S.A. zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na Grudzień 2017 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2017 i kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.).

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 1349.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r.:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

GRUDZIEŃ 2017

31.10.2017

09.11.2017

13.11.2017

13.11.2017


Harmonogram płatności:
 

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

GRUDZIEŃ 2017

14.11.2017

22.11.2017

29.11.2017