Powrót

Przedłożenie do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy

14 października 2021, 15:50

Przedłożenie do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”)  informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 16 września 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy, konsultacje te zakończyły się w dniu 30 września 2021 r.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych, PSE S.A., wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1505) oraz działając na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy, przedłożyły Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu, opracowaną w wyniku przeprowadzenia konsultacji publicznych wraz z Raportem z procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy (dalej „Raport z konsultacji”), zawierającym informacje o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich rozpoznania.

Karta aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu, po przeprowadzonym procesie konsultacji publicznych oraz Raport z konsultacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A., pod adresem https://www.pse.pl/karta-aktualizacji-nr-rrm/z/4/2021