Powrót

Publikacja Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0

5 października 2020, 14:38

Publikacja Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0.

Zakres zmian w stosunku do wersji 2.0 Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych obejmuje:

 • Dostosowanie do nowej wersji dokumentu „Zakres wymienianych danych strukturalnych planistycznych i czasu rzeczywistego” (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych danych) oraz do Karty Aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
 • Zmniejszenie zakresu danych planistycznych zgłaszanych przez PWDP.
 • Wprowadzenie ogólnego zestawienia zgłaszanych danych planistycznych mające na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu.
 • Uwzględnienie zgłaszania generacji do sieci dla MWE ze znacznikiem autogeneracji
 • Umożliwienie uwzględnienia ograniczeń sieciowych w sieci dystrybucyjnej wpływających na pracę MWE poprzez wprowadzanie dyspozycyjności sieciowej minimalnej i maksymalnej.
 • Zmniejszenie oczekiwanej rozdzielczości danych grafikowych z 15 minut do godziny.
 • Wprowadzenie możliwości zgłaszania danych planistycznych dotyczących modułów wytwarzania energii typu C i B dla agregatów tych źródeł w podziale na należące do tej samej grupy źródeł energii pierwotnej i przyłączonych do sieci SN poszczególnych oddziałów OSDp oraz na składowe MWE w przypadku MWE hybrydowych.
 • Dostosowanie specyfikacji formatu plików z danymi grafikowymi do powyższych zmian.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w pkt. 6.7.4. IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, informuje o:

 • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do 19 października 2020 r.;
 • adresie poczty elektronicznej – kodeksy.operacyjne@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi,
 • planowanym terminie wejścia w życie Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0. – 1 stycznia 2021 r.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym uwag do dokumentu Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 3.0., dołączonym do niniejszego komunikatu.