Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Aktualizacja Standardów Technicznych

2 września 2021, 12:29

Aktualizacja Standardów Technicznych
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne.

„Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN/2021)

Standard ten określa wymagania dla urządzeń i układów automatyki elektroenergetycznej, przeznaczonych do instalowania w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A., w szczególności:

  • wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń (zgodności technologicznej urządzeń),
  • wymagania dla systemów stacyjnych w zakresie teleinformatyki,
  • wymagania dotyczące układów ogólnostacyjnych,
  • wymagania funkcjonalne dotyczące poszczególnych urządzeń, przeznaczonych do realizacji określonych zadań w stacjach elektroenergetycznych,
  • wymagania dotyczące poszczególnych funkcji implementowanych w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej.

Ponadto, standard przedstawia podstawowe procedury weryfikacji urządzeń automatyki elektroenergetycznej. Określa on także zakres wymaganych testów dopuszczających oraz funkcjonalnych dla tych urządzeń.

Załącznik nr 1 do Standardu zawiera zestawienia danych gwarantowanych przykładowych urządzeń lub układów automatyki. Załącznik nr 2 zawiera natomiast uproszczone zestawienia danych gwarantowanych przykładowych urządzeń lub układów automatyki.

Zaktualizowany standard uwzględnia zmiany wynikające z nowego podejścia do standaryzacji obwodów wtórnych, przedstawionego w standardzie „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” i załącznikach do niego.

Standard jest dostępny w zakładce Dokumenty w katalogu Standardy Sieci Przesyłowej -> STACJE ELEKTROENERGETYCZNE -> Obwody Wtórne -> Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa.

Standard ten zastępuje jego dotychczas obowiązującą wersję: Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN (nr kodowy: PSE‑ST.EAZ.NN.WN/2020)”. Poprzednia wersja Standardu została przeniesiona do Archiwum.

 

„Krajowy System Elektroenergetyczny” (nr kodowy: PSE-SF.KSE/2021)

Specyfikacja określa ogólne standardowe wymagania funkcjonalne i techniczne dla przesyłowego systemu elektroenergetycznego PSE S.A. oraz zasadniczych elementów tworzących sieć przesyłową. W dokumencie zawarto odniesienia do specyfikacji szczegółowych oraz informacje o podstawowych parametrach sieci (takich jak napięcia, prąd, częstotliwość, zawartość harmonicznych) oraz o czasach likwidacji zakłóceń jak również podaje ogólne wymagania dla linii, auto/transformatorów 400/220 kV, 400/110 kV i 220/110 kV i urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Specyfikacja dostępna jest w zakładce Dokumenty w katalogu Standardy Sieci Przesyłowej -> STACJE ELEKTROENERGETYCZNE -> Krajowy System Elektroenergetyczny.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio dokument z 2015 r. pn.: Krajowy System Elektroenergetyczny (nr kodowy: PSE-SF.KSE/2015). Poprzednia wersja Specyfikacji została przeniesiona do Archiwum.

 

 „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć” (nr kodowy: PSE-SF.STACJE/2021)

Standardowa zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu znamionowym 400, 220 i 110 kV przewidziane do pracy w krajowym systemie elektroenergetycznym własności PSE S.A. Przedstawione wymagania mają zastosowanie do stacji nowobudowanych, rozbudowywanych i modernizowanych. Specyfikacja obejmuje wymagania dla rozdzielni napowietrznych (AIS) rozdzielni okapturzonych izolowanych gazem SF6 (GIS) oraz dla stacji mieszanych wyposażonych w klasyczne szyny zbiorcze oraz pola w wykonaniu modułowym w izolacji SF6 (MTS) w różnych rozwiązaniach schematów głównych rozdzielni i konstrukcyjnych. Wymagania obejmują również rozdzielnie SN układów zasilania potrzeb własnych stacji.

Specyfikacja dostępna jest  w zakładce Dokumenty w katalogu Standardy Sieci Przesyłowej -> STACJE ELEKTROENERGETYCZNE -> Obwody pierwotne -> Specyfikacje funkcjonalne – stacje NN.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio dokument z 2015 r. pn.: Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć (nr kodowy: PSE-SF.STACJE/2015). Poprzednia wersja Specyfikacji została przeniesiona do Archiwum.

 

 „Transformatorowe izolatory przepustowe” (nr kodowy: PSE-ST.Przepusty_Trafo/2021)

Specyfikacja określa wymagania, które powinny spełniać nowe transformatorowe izolatory przepustowe jednostek transformatorowych, przeznaczonych do pracy w stacjach elektroenergetycznych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), w tym wymagania dla izolatorów przepustowych uzwojeń pomocniczych. Pod pojęciem jednostki transformatorowej należy rozumieć transformatory olejowe należące do grupy I, w szczególności: transformator, autotransformator, transformator regulacyjny, dławik kompensacyjny lub przesuwnik fazowy. W punkcie 5. Załączniki niniejszej specyfikacji zestawiono tabele danych gwarantowanych dla poszczególnych typów izolatorów przepustowych.

Jest to nowo opracowana specyfikacja.

Specyfikacja dostępna jest w zakładce Dokumenty w katalogu Standardy Sieci Przesyłowej -> STACJE ELEKTROENERGETYCZNE -> Obwody pierwotne -> Izolatory stacyjne, osprzęt, rury.