Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat dotyczący redysponowania nierynkowego instalacji PV w dniu 29 i 30 czerwca 2024 roku

4 lipca 2024, 10:46

Komunikat dotyczący redysponowania nierynkowego instalacji PV w dniu 29 i 30 czerwca 2024 roku

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 29 i 30 czerwca 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z późn. zm., dalej „PE”), z uwzględnieniem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2023r.  o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1681) oraz WDB (Warunki Dotyczące Bilansowania), opracowanych na podstawie art. 18 Kodeksu Sieci EGBL i zatwierdzonych przez Prezesa URE

Właściciele Instalacji PV, które zrealizowały Polecenia, mają co do zasady prawo do rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania Polecenia przez PSE S.A. (dalej: „Rekompensata”), z uwzględnieniem zasad określonych w ww. przepisie rozporządzenia oraz w art. 30 ust. 5 i 6 ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

PSE S.A. informują, że Rekompensaty będą wypłacane na warunkach i zasadach, opublikowanych przez PSE S.A. na stronie internetowej pod adresem: https://www.pse.pl/rekompensaty-pv w sekcji ,,Aktualne wzory dokumentów”.

Aktualny wzór Wniosku o Rekompensatę PSE S.A. publikują na stronie internetowej pod adresem: https://www.pse.pl/rekompensaty-pv w sekcji ,,Aktualne wzory dokumentów”.

Ze względu na dużą liczbę składanych wniosków nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na każde zapytanie Wnioskujących, w związku z tym PSE S.A. publikują pod adresem: https://www.pse.pl/rekompensaty-pv w sekcji: ,,Najczęściej zadawane pytania” odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez Wnioskujących. Na pytania już opublikowane, PSE S.A. nie udzielają indywidualnych odpowiedzi. Jeśli Wnioskujący nie znajduje odpowiedzi na istotne w procesie pytanie, może uzyskać odpowiedź wysyłając pytanie pod adres poczty elektronicznej: RedysponowanieNierynkowePV@pse.pl. Ze względu na dużą liczbę otrzymywanych wniosków, prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź.