Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2022 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2022 r. i kończący się z dniem 30 września 2022 r.)

26 lipca 2022, 10:24

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2022 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2022 r. i kończący się z dniem 30 września 2022 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 lipca 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r.” (dalej: Zasady Przetargów).

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 26 lipca 2022 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 9 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów  Ogłoszenia przetargów zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2022 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2022 i kończący się z dniem 30 września 2022 r.).

Informujemy również, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów  Wyniki przetargów zostaną opublikowane WYNIKI JEDNOSTRONNEGO PRZETARGU MIESIĘCZNEGO NA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE POŁĄCZENIA MIĘDZYSYSTEMOWEGO PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2022 roku.

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 14 05 lub +48 22 242 20 05.

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2022 r.:

 

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych

16:00

Ostateczny termin składania Ofert

12:00

Publikacja Wyników

do 16:00

WRZESIEŃ 2022

01.08.2022

09.08.2022

11.08.2022

11.08.2022

Harmonogram płatności:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

WRZESIEŃ 2022

12.08.2022

19.08.2022

26.08.2022