Powrót

Komunikat OSP dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

5 lipca 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 8 czerwca 2012 r., zakończył w dniu 22 czerwca 2012 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP, zgodnie z pkt I.D.2.6.e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP -Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.