Powrót

Komunikat OSP dot. Kart aktualizacji CB/3/2012, CK/1/2012 IRiESP

12 lipca 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. Kart aktualizacji CB/3/2012, CK/1/2012 IRiESP
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie procesu konsultacji:
  • projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), oraz
  • projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”),
zgodnie z postanowieniami art. 9g ust 7 ustawy - Prawo energetyczne przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie i Kartę aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Korzystanie, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji ww. dokumentów z użytkownikami systemu wraz z raportem z procesu tych konsultacji.

Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie i Karta aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Korzystanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektów obu Kart, zostały, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.