Powrót

Komunikat OSP dot. Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

8 listopada 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A. (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 11 października 2012 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP -  Bilansowanie”), w dniu 25 października 2012 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP - Bilansowanie, określonych w projekcie Karty aktualizacji CB/3/2012.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu wraz z raportem z tych konsultacji.

Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji CB/3/2012, zostały, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.