Powrót

Komunikat OSP dot. Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

16 czerwca 2011, 00:00

Komunikat OSP dot. Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), zakończył w dniu 8 czerwca 2011 r. proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie, określonych w powołanym wyżej projekcie Karty aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu wraz z raportem OSP z procesu konsultacji w/w dokumentu.

Karta aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport OSP z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie zostały, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.