Powrót

Komunikat OSP dot. Taryfy dla energii elektrycznej

18 grudnia 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2012 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-44(15)/2012/4988/IX/BT-S/KG zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2013 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2012 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 209(1328).

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W związku z powyższym informujemy, iż ww. Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania oraz usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Tekst taryfy dostępny jest  na stronie www.pse.pl w folderze: Dokumenty do pobraniaTaryfaTaryfa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. na rok 2013.