Powrót

Komunikat OSP dotyczący poszerzenia zakresu publikowanych informacji

11 lutego 2011, 00:00

Komunikat OSP dotyczący poszerzenia zakresu publikowanych informacji
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że został poszerzony zakres publikowanych informacji o pracy KSE oraz RB.

Do dotychczas udostępnianego zbioru informacji zostały dodane wielkości określające stan pracy KSE w dobie realizacji dostaw energii, tj.:

  • Krajowe zapotrzebowanie na moc;
  • Suma zdolności wytwórczych JWCD;
  • Suma zdolności wytwórczych nJWCD;
  • Generacja JWCD;
  • Generacja nJWCD;
  • Krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej;
  • Krajowe saldo wymiany międzysystemowej nierównoległej;
  • Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie;
  • Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania.

Powyższe informacje są dostępne na stronie internetowej http://www.pse.pl w zakładce: Raporty z pracy KSE i RB / Informacje o planowanej pracy KSE / Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD). Są one aktualizowane w dobie realizacji dostaw energii na podstawie danych z kolejnych wersji planu BPKD.