Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

11 października 2012, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

PSE Operator S.A. (dalej „OSP”), nawiązując do Komunikatu dotyczącego przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia:

  1. Karty aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -  Bilansowanie) oraz;
  2. Karty aktualizacji nr CK/1/2012 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie),

uprzejmie informuje, iż kontynuując prace nad wprowadzeniem zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), po uwzględnieniu korekt i uzupełnień oraz kierunków zmian nakreślonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, opracował nową wersję projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie w zakresie zmiany IRiESP - Bilansowanie. Jednocześnie, w związku z określeniem w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r.) zamkniętego katalogu jednostek mogących świadczyć usługę praca interwencyjna, PSE Operator S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od dalszego procedowania Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Korzystanie, w której określono wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych z silnikami tłokowymi dużych mocy.

Opracowany na nowo projekt Karty aktualizacji nr CB/3/2012 w dniu 11 października 2012 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 25 października 2012 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse-operator.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192 na które należy przekazywać uwagi.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag, co do zakresu projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, dostępnym na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.