Powrót

Komunikat OSP z dnia 29 czerwca 2011 r.dot. Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

29 czerwca 2011, 00:00

Komunikat OSP z dnia 29 czerwca 2011 r.dot. Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 28 czerwca 2011 r. nr DPK-4320-1(2)/2011/LK postanowił:
  1. zmienić decyzję z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DPK-4320-1(16)/2010/LK zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej również „IRiESP-Korzystanie”) poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP-Korzystanie;
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP-Korzystanie, na dzień 1 lipca 2011 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna, Operator Systemu Przesyłowego w dniu 29 czerwca 2011 r. publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa URE Kartę aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP-Korzystanie.

Zgodnie z powołaną powyżej decyzją nr DPK-4320-1(2)/2011/LK Prezesa URE, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, określone Kartą aktualizacji CK/1/2011, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.