Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa URE Warunków Dotyczących Bilansowania

31 stycznia 2024, 14:14

Komunikat OSP z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa URE Warunków Dotyczących Bilansowania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 26 stycznia 2024 r., znak DRR.WRE.744.17.2023.ŁW, postanowił:

  1. Zatwierdzić dokument „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, opracowany w dniu 14 września 2023 r., w zakresie punktu 12 „Wycena Rezerwy Operacyjnej”.
  2. Ustalić termin wejścia w życie dokumentu „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, w zakresie wskazanym w pkt 1, na 14 czerwca 2024 r.

Mając powyższe na uwadze OSP, w dacie publikacji niniejszego komunikatu, na swojej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”, zamieszcza decyzję Prezesa URE wraz z dokumentem „Warunki Dotyczące Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, opracowanym w dniu 14 września 2023 r., stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji Prezesa URE.