Powrót

Komunikat w sprawie Karty aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

22 października 2007, 00:00

Komunikat w sprawie Karty aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 października 2007 r., zakończył w dniu 18 października 2007 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”) określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP-Bilansowanie.

Wyniki konsultacji, w postaci nadesłanych uwag przez użytkowników systemu oraz informacja o sposobie uwzględnienia tych uwag przez OSP, zostały zawarte w dokumencie Raport OSP z konsultacji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
Informujemy ponadto, że zgodnie z pkt. 1.4.12.(4) IRiESP-Bilansowanie, OSP w dniu 22 października 2007 r. przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/4/2006 IRiESP-Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP-Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl