Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE ogłaszają terminy aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2028 oraz aukcji wstępnych do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025

17 sierpnia 2023, 10:33

PSE ogłaszają terminy aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2028 oraz aukcji wstępnych do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają odpowiednio daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia aukcji wstępnych:

 

 1. Do aukcji głównej na rok dostaw 2028 dla:
  • strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy – 24 sierpnia 2023 r. godz. 00:00 do 24 sierpnia 2023 r. godz. 23:59,
  • strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy – 24 sierpnia 2023 r. godz. 00:00 do 24 sierpnia 2023 r. godz. 23:59,
  • strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy – 24 sierpnia 2023 r. godz. 00:00 do 24 sierpnia 2023 r. godz. 23:59.
 1. Do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 dla:
  • strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy – 24 sierpnia 2023 r. godz. 00:00 do 24 sierpnia 2023 r. godz. 23:59,
  • strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy – 24 sierpnia 2023 r. godz. 00:00 do 24 sierpnia 2023 r. godz. 23:59,
  • strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy – 24 sierpnia 2023 r. godz. 00:00 do 24 sierpnia 2023 r. godz. 23:59.

Ogłoszone aukcje wstępne dotyczą dopuszczenia jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych w strefie profilu synchronicznego, Republice Litewskiej oraz Królestwie Szwecji, do udziału w aukcji głównej na rok dostaw 2028 oraz do udziału w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, aukcje wstępne prowadzone będą za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl). Dla każdej z aukcji dodatkowych zostanie przeprowadzona odrębna aukcja wstępna. Aukcje wstępne do aukcji dodatkowych na wszystkie cztery kwartały roku dostaw 2025 prowadzone będą równolegle.

Więcej informacji na temat aukcji wstępnych jest dostępnych na stronie: https://www.pse.pl/aukcja-wstepna oraz w sekcji „Cross-border participation in Capacity Market” w FAQ, który dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/faq-rynek-mocy.

UWAGA! Każda aukcja wstępna wymaga ustanowienia odrębnego zabezpieczenia finansowego. W tytule przelewu należy jasno wskazać aukcję wstępną której dotyczy dane zabezpieczenie. Szczegóły zawarto w pytaniu nr 17 w sekcji „Cross-border participation in Capacity Market” FAQ.