Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 5.0.

21 sierpnia 2007, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 5.0.
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 5.0. oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 3.0.  Standardy zawierają zmiany związane z dostosowaniem systemu SOWE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów XSD i dokumentów biznesowych. W porównaniu do wersji 4.0 Standardów zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Zmodyfikowany został nagłówek komunikatu XML dla wszystkich typów dokumentów. Zmiana polega na rozszerzeniu nagłówka o dodatkowe pola: data_utworzenia, wersja, id oraz ref_id.
2. Dla komunikatu JMS został dodany nowy atrybut zawierający informację o wersji standardów, z którą jest zgodny dokument. Wartość tego pola jest równa wartości elementu <wersja> w komunikacie XML.
3. Zmianie uległ sposób generowania identyfikatorów nadawanych komunikatom.
4. Wprowadzono zmiany w zakresie schematów walidacji XSD.
5. Zostały wprowadzone zmiany w zakresie obsługi dokumentów powiązanych wątkowo poprzez odpowiednie wykorzystanie własności identyfikatorów id oraz ref_id.
6. Dodane zostały nowe typy potwierdzenia biznesowego typu IOD: NP_MSGID - odsyłany w przypadku niepoprawnie sformatowanego MSG_ID, tj. niezgodnego typu dokumentu z pola KOD_KOM w nagłówku komunikatu lub niezgodnego z nadawcą kodu węzła; DU_MSGID - odsyłany w przypadku gdy nadesłano komunikat ze zduplikowanym MSG_ID.
7. Podniesiony został poziom bezpieczeństwa systemu poprzez wdrożenie autentykacji węzłów WIRE z wykorzystaniem protokołu SSL WebSphereMQ.

Elektrownie są zobowiązane do dostosowania systemów SOWE/EL do współpracy z systemem SOWE OSP zgodnie z terminami wskazanymi w Procedurze wprowadzania zmian w standardach SOWE.