Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 6.0. wersji roboczej

25 listopada 2008, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 6.0. wersji roboczej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 25.11.2008 zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 6.0. – wersja robocza oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 4.0.

Standardy zawierają zmiany związane z  wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz zmiany związane z aktualizacją zakresu wymagań technicznych w systemie SOWE.

Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie obejmują:

  • wprowadzenie nowego typu dokumentu ZPP umożliwiającego przesyłania Zgłoszeń Programów Pracy dla źródeł wiatrowych. Struktura nowego typu dokumentu została oparta o standardy ERRP publikowane przez ETSO i dostosowane do potrzeb systemu OSP.
  • zdefiniowanie ograniczeń czasowych dla dokumentu ZPP.
  • zmianę opisów typów wyliczalnych dla: typu OS w dziedzinie kwalifikacji postoju (ZROR, ZZROR, OZROR, ZGUB, ZZGUB, OZGUB), typu P w dziedzinie typów swobody  (ZDRU, ZZDRU, OZDRU), typów PZM, DZM, BLT, PLK, PPW w dziedzinie typu RP (ZPPS, ZZPPS, OZPPS).
  • dodano dziedzinę wyliczalną tKwalifikacjaPrzyczynyUruchomienia, która będzie wykorzystywana w ramach zmodyfikowanego dokumentu ZWU.

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na:

  • zastąpieniu treści źródłowych dokumentów XML przesyłanych w potwierdzeniach biznesowych (IOD/POD) wartością funkcji skrótu SHA-1 wyliczoną dla tego dokumentu.
  • wprowadzeniu priorytetowania dokumentów wysyłanych do OSP;
  • wprowadzeniu kompresji komunikatów w kanałach WebSphere MQ.
  • wydłużono dopuszczalną liczbę znaków w polu KDO - kod pocztowy z 6 do 10.
  • zmieniono dopuszczalną liczbą znaków ze 100 do 200 dla pól typu tNazwaObiektu
  • wprowadzeniu dokument PKREL stanowiącego potwierdzenie dokumentu KREL.

Elektrownie są zobowiązane do dostosowania systemów WIRE/UR do współpracy z systemem SOWE OSP zgodnie z terminami wskazanymi w Procedurze wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE.

Konsultacje w sprawie wprowadzanych zmian w standardach oraz harmonogramu ich wprowadzania odbędą się 03.12.2008 o godz. 12:00 w siedzibie PSE-Operator S.A. w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165.