Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów PSE - etap II

10 czerwca 2024, 15:27

Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów PSE - etap II
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w II Etapie sprzedaży samochodów wskazanych w Załączniku do niniejszego komunikatu, w którym wszystkie ceny wywoławcze sprzedawanych pojazdów zostały obniżone o 30% względem kwoty wskazanej w opinii rzeczoznawcy. W aukcji mogą uczestniczyć zarówno pracownicy PSE S.A. jak i zewnętrzni kontrahenci.

Przedstawiamy harmonogram II Etapu sprzedaży wycofanych z eksploatacji pojazdów PSE S.A.:

  • 15 czerwca 2024 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w Konstancin-Jeziorna oraz 10:00 – 11:00 w Bydgoszczy – odbędą się oględziny pojazdów służbowych w lokalizacjach podanych w załączniku i ogłoszeniu. Udział w oględzinach to jedyna okazja na osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym pojazdów, które w wyniku upływu czasu od momentu sporządzenia oceny technicznej przez rzeczoznawców mogły ulec naturalnym procesom zużycia, co dotyczy np. akumulatora, piór wycieraczek, hamulców, zawieszenia, klimatyzacji.
  • 17 czerwca 2024 - ostateczna data założenia prywatnego konta na platformie zakupowej (jeżeli nie zostało utworzone przy okazji poprzedniego Etapu).
  • 20 czerwca 2024 oraz 21 czerwca 2024 godzina 10:00 – przeprowadzenie niezobowiązującej, próbnej aukcji na platformie zakupowej (aukcja próbna będzie przeprowadzona na kilka losowych pojazdów).
  • 24 czerwca 2024 - ostateczna data dodania wszystkich niezbędnych załączników do poszczególnych aukcji, w tym stosownego pełnomocnictwa oraz oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1 do „Wymagań w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania na sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów w PSE S.A.” Uiszczenie wpłaty wadium w niniejszym Etapie nie jest wymagane z uwagi na kwoty wywoławcze sprzedawanych pojazdów poniżej 20 tys. zł.
  • 27 czerwca 2024 godzina 10:00 - przeprowadzenie aukcji w formie elektronicznej na platformie zakupowej pod adresem: przetargi.pse.pl, rozpoczęcie o godzinie: 10:00.
  • Po zakończeniu aukcji oferent, który wygrał licytację, ma obowiązek w terminie 7 dni potwierdzić pisemnie ofertę złożoną za pomocą platformy zakupowej.
  • Spółki biorące udział w Aukcji mają obowiązek nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji przedstawić Sprzedającemu, za pośrednictwem platformy zakupowej, aktualny odpis KRS nie starszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia Aukcji. W przypadku gdy oferta ma być składana przez pełnomocnika należy dodatkowo przedstawić oryginał ważnego pełnomocnictwa do udziału w Aukcji i zawarcia umowy.
  • Z oferentem, który wygrał licytację, zostanie zawarta umowa sprzedaży. Oferent, zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zawarcia umowy wpłacić cenę nabycia samochodu na wskazane w umowie konto bankowe sprzedającego.

Niezbędne materiały dotyczące II Etapu sprzedaży pojazdów znajdują się pod adresem: https://www.pse.pl/sprzedaz-pojazdow  

Zapraszamy do udziału w aukcji!