Powrót

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku Elektrowni Pomorzany

15 listopada 2012, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku Elektrowni Pomorzany
Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zawarły w dniu 15 listopada br. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany.Budowa nowego bloku w Elektrowni Pomorzany jest realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespól Elektrowni Dolna Odra. Jest to projekt modernizacyjny, oparty na nowych technologiach.

Nowy blok gazowo-parowy będzie źródłem wysokosprawnej kogeneracji, dostarczającym energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz ciepło odbiorcom lokalnym w Szczecinie. Jego uruchomienie będzie miało istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną i w ciepło aglomeracji szczecińskiej.

W celu zrealizowania przyłączenia do sieci przesyłowej niezbędne jest wybudowanie przez PSE Operator S.A. rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej Pomorzany i powiązanie jej z siecią 220 kV (poprzez wprowadzenie dwóch linii 220 kV powstałych z nacięcia linii 220 kV Krajnik - Glinki) oraz z siecią 110 kV (poprzez instalację autotransformatora 220/110 kV o mocy 275 MVA).

Realizacja tego zadania inwestycyjnego zapewni ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła w Elektrowni Pomorzany po roku 2016, a także wesprze realizację celów Grupy Kapitałowej PGE, tj. rozwój mocy wytwórczych, poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, zwiększenie dyspozycyjności pracy jednostek wytwórczych oraz dotrzymanie norm ochrony środowiska.

Zgodnie z Umową przyłączenie nowego bloku w Elektrowni Pomorzany planowane jest na październik 2016 r. Ze strony PSE Operator S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Grzegorz Tomasik, Członek Zarządu Spółki. PGE GiEK S.A. reprezentowali: Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu, oraz Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu.

Osoby do kontaktu:

PSE Operator SA: Sławomir Smoktunowicz, tel. +48 22 242 22 57, Slawomir.Smoktunowicz@pse-operator.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., tel. +48 22 737 25 50, Beata.Nawrot-Miler@gkpge.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.  

PSE Operator jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć 220 i 400 kV, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a także przy zastosowaniu obiektywnych i transparentnych zasad zapewniających równe traktowanie stron oraz przy należytym poszanowaniu środowiska naturalnego. Zadaniem Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. W tym celu Spółka prowadzi działania służące odpowiedniej eksploatacji istniejącej infrastruktury sieciowej oraz intensyfikuje wdrażanie projektów inwestycyjnych dla harmonijnej jej rozbudowy. Więcej informacji na stronie: www.pse.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. PGE GiEK SA składa się z centrali i 12 oddziałów, które znajdują się na terenie dziewięciu województw naszego kraju. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie. Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 78% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej -  wytwarza ok. 40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Dostarcza na rynki lokalne blisko 22 mln GJ ciepła. PGE GiEK SA zatrudnia łącznie ponad 21 tys. pracowników. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 6 964 382 240 zł.