Powrót

Warunki przyłączenia dla kolejnej morskiej farmy wiatrowej

26 października 2012, 00:00

Warunki przyłączenia dla kolejnej morskiej farmy wiatrowej
PGE Energia Odnawialna S.A. otrzymała w dniu 25 października br. od PSE Operator S.A. warunki przyłączenia farmy wiatrowej na morzu o mocy 1045,5 MW.

PSE Operator S.A. określił warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 o mocy 1045,5 MW. Jej inwestorem jest Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o., spółka zależna PGE Energia Odnawialna S.A. Morska farma wiatrowa Baltica-3 ma być realizowana etapowo, a przyłączenie do sieci przesyłowej pierwszych turbin wiatrowych planowane jest na rok 2019.

Miejscem przyłączenia farmy będzie rozdzielnia 400 kV w stacji elektroenergetycznej Żarnowiec. W celu przyłączenia i wyprowadzenia mocy z tej farmy wiatrowej konieczna jest realizacja szeregu inwestycji sieciowych na północy kraju, które PSE Operator S.A. zaplanował i będzie realizował zgodnie z Planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Otrzymanie warunków przyłączenia jest kolejnym elementem programu Offshore  rozwijanego przez Grupę Kapitałową PGE. W kolejnym okresie spółka PGE Energia Odnawialna S.A. będzie prowadzić działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Kozieł, Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21, Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

Sławomir Smoktunowicz, Rzecznik Prasowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
Tel. +48 22 242 22 57, Slawomir.Smoktunowicz@pse-operator.pl

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto. | www.gkpge.pl

PSE Operator S.A. jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć – 220 kV i 400 kV - przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także przy zastosowaniu obiektywnych i transparentnych zasad zapewniających równe traktowanie stron oraz przy należytym poszanowaniu środowiska naturalnego. Zadaniem Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. W tym celu Spółka prowadzi działania służące odpowiedniej eksploatacji istniejącej infrastruktury sieciowej oraz intensyfikuje wdrażanie projektów inwestycyjnych dla harmonijnej jej rozbudowy. | www.pse.pl