Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Wyniki aukcji testowej na rynku mocy

22 listopada 2019, 13:18

Wyniki aukcji testowej na rynku mocy
W dniu 21 listopada 2019 r. PSE S.A. przeprowadziły aukcję testową, która miała na celu zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzącej aukcji głównej.

PSE S.A. przypominają przy tym, że wszelkie czynności uczestników aukcji testowej miały charakter wyłącznie symulacyjny i nie rodzą żadnych skutków prawnych i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec PSE S.A.

Aukcja testowa została poprzedzona procesami testowych certyfikacji, które zostały przeprowadzone w dniach 18 i 19 listopada 2019 r. W wyniku tych certyfikacji, 27 testowych dostawców mocy utworzyło łącznie 187 testowych jednostek rynku mocy o łącznym oferowanym obowiązku mocowym równym  17 536,819 MW.

W aukcji testowej uczestniczyło 33 użytkowników pełniących rolę oferenta, którzy złożyli łącznie 183 oferty/oświadczenia. Aukcja zakończyła się w rundzie 5., z ceną zakończenia aukcji równą 800,12 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych testowych jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję testową wyniosła 6 461,959 MW. Wykaz tych jednostek dostępny jest pod adresem: www.pse.pl/aukcja-testowa.

PSE podkreślają, że testowa aukcja rynku mocy miała charakter wyłącznie symulacyjny i jej przebieg nie może być interpretowany w sposób, który sugerowałby jakiekolwiek powiązanie z rzeczywistą aukcją mocy.

Niezależnie od powyższego, PSE S.A. przypominają, że aukcja główna na rok dostaw 2024 odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Szczegóły dotyczące ww. aukcji dostępne są pod adresem: www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2024.