Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zatwierdzenie zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania

1 grudnia 2020, 14:24

Zatwierdzenie zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Warunków Dotyczących Bilansowania wprowadzonych Zmianami nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją o znaku DRR.WRE.744.22.2020.ŁW z dnia 1 grudnia 2020 r. postanowił:

  1. Zmienić decyzję o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. poprzez zatwierdzenie zmian do Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”), określonych w Zmianach nr 1/2020 WDB.
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1, na jeden miesiąc od dnia opublikowania ich na stronie PSE S.A., z wyłączeniem postanowień dotyczących stosowania dokumentu Zapytanie o Zgłoszenie USE dla Dnia Bieżącego (ZZUSEB), o których mowa w pkt 3.1.1.22., 3.1.1.29., 3.1.2.1.2.12. – 3.1.2.1.2.14. zmienionych WDB, dla których ustala się termin wejścia w życie na dzień 1 kwietnia 2021 r.

Mając powyższe na uwadze OSP zamieszcza na swojej stronie internetowej, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zatwierdzone przez Prezesa URE Zmiany nr 1/2020 WDB oraz tekst jednolity WDB uwzględniający zmiany wprowadzone Zmianami nr 1/2020 WDB, z datą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r., z wyłączeniem postanowień dotyczących stosowania dokumentu ZZUSEB, o których mowa w pkt 3.1.1.22., 3.1.1.29., 3.1.2.1.2.12. – 3.1.2.1.2.14. zmienionych WDB, dla których termin wejścia w życie został ustalony w decyzji Prezesa URE na dzień 1 kwietnia 2021 r.

Informujemy ponadto, że została opublikowana także powołana na wstępie decyzja Prezesa URE.