Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zatwierdzenie Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

18 grudnia 2020, 12:31

Zatwierdzenie Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 18 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Warunków Dotyczących Bilansowania wprowadzonych Zmianami nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją o znaku DRR.WRE.744.28.2020.MZS z dnia 16 grudnia 2020 r. postanowił:

  • Zmienić decyzję o znaku  DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. poprzez zatwierdzenie zmian do Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”), określonych w Zmianach nr 2/2020 WDB.
  • Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1, na jeden miesiąc od dnia opublikowania ich na stronie Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

Mając powyższe na uwadze OSP zamieszcza na swojej stronie internetowej, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zatwierdzone przez Prezesa URE Zmiany nr 2/2020 WDB oraz tekst jednolity WDB uwzględniający zmiany wprowadzone Zmianami nr 2/2020 WDB, z datą obowiązywania od 19 stycznia 2021 r.

Informujemy ponadto, że została opublikowana także powołana na wstępie decyzja Prezesa URE.