Powrót

Informacja o warunkach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w okresie czerwca i lipca 2006 r.

2 sierpnia 2006, 00:00

Informacja o warunkach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w okresie czerwca i lipca 2006 r.
List przewodni Pani Prezes Stefanii Kasprzyk:
Warszawa, 2 sierpnia 2006

Szanowni Państwo,

Jako osoba odpowiedzialna za operacyjne bezpieczeństwo i stabilną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) mam obowiązek ustosunkować się do artykułu p. Agnieszki Berger pt. \"Kryzys na życzenie\", który ukazał się w Pulsie Biznesu 31 lipca br. Z treści artykułu wynika, że Pan Profesor Władysław Mielczarski uważa, że za występujące ostatnio problemy z bilansowaniem podaży i popytu na energię oraz moc czynną i bierną w KSE odpowiadają wspólnie i wyłącznie Urząd Regulacji Energetyki i Operator Systemu Przesyłowego.

Jest to teza niedopuszczalna w swym uproszczeniu. Skomplikowana sytuacja w KSE winna skłaniać do wyrażania opinii bardziej wyważonych, opartych na rzetelnej wiedzy oraz znajomości i gruntownej analizie faktów.

Profesor Mielczarski miał dostęp do pełnej informacji o awarii napięciowej w systemie elektroenergetycznym, która wystąpiła 26 czerwca 2006 r., jak również do szczegółowych raportów o warunkach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przygotowywanych codziennie dla właściwych organów państwowych. W moim przekonaniu materiały te stanowiły wystarczającą podstawę do rzetelnej, a nie jak to nastąpiło powierzchownej, oceny sytuacji, jaka miała miejsce w KSE.

Kierując się rzymską zasadą \"A recta conscientia non oportet discedere\" (\"Od właściwej wiedzy nie należy odstępować\") oraz dla umożliwienia szerszemu gronu osób zapoznania się z obiektywnym obrazem stanu Systemu w ostatnich miesiącach, przedstawiam „Informację o warunkach pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w okresie czerwca i lipca 2006 r.”
  
Z wyrazami szacunku
Stefania Kasprzyk