Powrót

Nowe i zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE

5 sierpnia 2021, 14:24

Nowe i zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania nowe i zaktualizowane Standardy Techniczne:
 1. Aparatura rozdzielcza SN” (nr kodowy: PSE-ST.Aparatura rozdz.SN/2021)

 

Niniejszy standard stanowi obejmuje wymagania techniczne stawiane rozdzielniom SN, ich wyposażeniu oraz obwodom pomocniczym, wyłącznikom SN, przekładnikom prądowym i napięciowym SN, ogranicznikom przepięć SN, odłącznikom SN i uziemnikom SN stosowanym w układach zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych PSE S.A.

Specyfikacja stanowi nową specyfikację.

Specyfikacja dostępna jest na www.pse.pl w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Potrzeby własne/Rozdzielnica prądu AC i DC

 

 1. „Układy zasilania potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych NN” (nr kodowy: PSE-ST.Ukł.Zasil.SN/2021)

 

Niniejszy standard obejmuje wymagania techniczne układów zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych NN należących do PSE S.A.  

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

Specyfikacja dostępna jest  na stronie www.pse.pl w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Układ zasilania potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych

 

 1. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2021)

 

Niniejszy standard obejmuje rozwiązania techniczne dotyczące obwodów wtórnych instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A. Przedstawione wymagania mają zastosowanie w pełnym zakresie dla aparatury nowej i stacji nowobudowanych. Dla stacji istniejących stanowią podstawę do oceny zakresu modernizacji obwodów wtórnych.

Specyfikacja Techniczna przedstawia ogólne i funkcjonalne wymagania techniczne dla układów zabezpieczeń i obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych NN i WN.

Integralną częścią specyfikacji są załączniki w postaci Projektów Typowych Obwodów wtórnych:

Rozdzielnia NN w układzie 2S:

 • Pole pomiaru napięcia i uziemników szynowych sekcji A,
 • Pole linii przesyłowej,
 • Pole łącznika szyn poprzecznego,
 • Pole łącznika szyn poprzeczno-podłużnego,
 • Pole łączników sekcjonujących i uziemników szynowych.

Rozdzielnia WN w układzie 3S (2S):

 • Pole pomiaru napięcia i uziemników szynowych sekcji A,
 • Pole linii przesyłowej,
 • Pole łącznika szyn poprzecznego,
 • Pole linii farmy wiatrowej,
 • Pole łącznika szyn poprzeczno-podłużnego,
 • Pole łączników sekcjonujących i uziemników szynowych.
 • Autotransformator NN/WN/SN - strona NN w układzie 2S, strona WN w układzie 3S (2S).

Rozdzielnia NN w układzie 3S (2S) + SO:

 • Pole pomiaru napięcia oraz uziemników szynowych i SO sekcji A,
 • Pole linii przesyłowej,
 • Pole łącznika poprzecznego-obejściowego,
 • Pole linii FW,
 • Pole dławika,
 • Pole łącznika szyn poprzecznego,
 • Pole łącznika szyn obejściowego,
 • Pola przekładników napięciowych mocy,
 • Pole łącznika szyn podłużnego systemu 1,
 • Pola łączników sekcjonujących systemy i szyny obejściowej.
 • Autotransformator NN/WN - strona GN w układzie 3S (2S) + SO, strona DN w układzie 3S (2S).

 

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikacje dotychczas stosowane.

Specyfikacja dostępna jest na www.pse.pl w zakładce  Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Stacje Elektroenergetyczne/Obwody Wtórne/Specyfikacje Funkcjonalne – projekty typowe obwodów wtórnych