Powrót

Nowe obowiązujące Standardy Techniczne w PSE

19 kwietnia 2019, 13:10

Nowe obowiązujące Standardy Techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowe standardy techniczne:

Analizatory jakości energii elektrycznej

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do:

  • urządzeń pomiarowych (analizatorów) jakości energii elektrycznej (JEE) pracujących w układach pomiarowych, których wskazania stanowią podstawę do oceny parametrów jakości energii elektrycznej,
  • oprogramowania Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej (SMJEE),
  • jednostki centralnej Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej (SMJEE).

Odległość turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych

Nowopowstały dokument obowiązujący w spółce określa wymagania w zakresie odległości turbin wiatrowych od napowietrznych linii elektroenergetycznych NN, będących własnością PSE S.A.

 

Wyżej wymienione Specyfikacje zastępują odpowiednio specyfikacje dotychczas stosowane.

Wszystkie aktualne specyfikacje są dostępne na www.pse.pl/dokumenty.