Powrót

Publiczne konsultacje propozycji metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych w Hansa CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)

16 czerwca 2017, 11:57

Publiczne konsultacje propozycji metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych w Hansa CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR  rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych w Hansa CCR zgodnie z art. 20(2) Rozporządzenia CACM.  Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 30 lipca 2017 r. Propozycja obejmuje wspólną metodę skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych dnia następnego i dnia bieżącego w Hansa CCR.
Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E

(https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa/).