Powrót

Publiczne konsultacje propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w bałtyckim CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)

6 kwietnia 2017, 00:53

Publiczne konsultacje propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w bałtyckim CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy bałtyckiego CCR  rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w bałtyckim CCR na wypadek, gdyby proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego nie był w stanie wygenerować wyników, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 5 maja 2017 r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E, (https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-ccr-fallback-proposal/).