Powrót

Komunikat w sprawie zmiany oferowanych zdolności przesyłowych połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. opublikowanych w dniu 4 czerwca 2018 r.

5 czerwca 2018, 14:59

Komunikat w sprawie zmiany oferowanych zdolności przesyłowych połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. opublikowanych w dniu 4 czerwca 2018 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że w dniu 4 czerwca 2018 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów  Ogłoszenia przetargów zostało opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r.

W związku z korektą planu prac remontowych na części połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO zlokalizowanego na obszarze Polski informujemy, że z dniem dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2018 r. zdolności przesyłowe opublikowane w dniu 4 czerwca 2018 r. zostają zmienione. Tym samym, w PRZETARGU MIESIĘCZNYM w całym Okresie Rezerwacji 01.07.2018 – 31.07.2018 PSE S.A. oferują następujące zdolności przesyłowe:

Kierunek

Oferowane zdolności przesyłowe
w Okresie Rezerwacji
[MW]

NEK UKRENERGO->PSE

155

Uwaga: Zdolności przesyłowe są oferowane na części połączenia zlokalizowanego na obszarze Polski.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują ponadto, że w dniu 5 czerwca 2018 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów – zostało opublikowane Ogłoszeniu Przetargu uwzględniające zmiany wartości oferowanych zdolności przesyłowych.

Jednocześnie informacja opublikowana w Ogłoszeniu Przetargu z dnia 4 czerwca 2018 r. o obniżeniu oferowanych zdolności przesyłowych  do 0 MW w podokresie rezerwacji 16.07.2018-18.07.2018 zostaje unieważniona.