Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP

26 czerwca 2015, 14:00

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zakończenia procesu konsultacji z użytkownikami systemu Karty aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) informują, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/4/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (Karta aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP - Korzystanie”), zakończył w dniu 29 maja 2015 r. proces konsultacji z użytkownikami systemu, zmian IRiESP zaproponowanych tą kartą aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP - Korzystanie opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karta aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP - Korzystanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji tej karty aktualizacji, zostały w dacie publikacji niniejszego komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A., w tym w zakładce „Dokumenty”.