Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2023 r. na zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór

5 maja 2023, 15:47

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2023 r. na zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2023 r. na zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od 1 czerwca 2023 r. i kończący się 30 czerwca 2023 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 5 maja 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.06.2023 r. – 30.06.2023 r.).  W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 5 maja 2023 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 16:00.

Informujemy ponadto, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony zaktualizowany dokument Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r (dalej: „Zasady Przetargów”). Aktualizacja dotyczy przede wszystkim prawa PSE S.A. do zmiany wolumenu przesyłanej połączeniem Zamość-Dobrotwór energii elektrycznej, w stosunku do wolumenu wynikającego z Grafiku przekazanego przez Uczestnika Przetargu, który otrzymał Przyznane Zdolności Przesyłowe (zmiana postanowień w rozdziale 9, punkcie 9), w celu zapobieżenia wystąpieniu Zagrożenia Bezpieczeństwa Dostaw Energii Elektrycznej. Zmiana przez PSE S.A. ilości przesyłanej energii elektrycznej w stosunku do planu zgłoszonego przez Uczestnika Przetargu nie będzie miała wpływu na jego pozycję i rozliczenie.

Ponadto, w Zasadach Przetargów wprowadzono zmiany wynikające z ich ujednolicenia z zasadami zawartymi w dokumencie „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych linii 400 kV relacji Rzeszów-Chmielnicka będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r..

Pozostałe zapisy Zasad Przetargów dotyczące procedur oraz działań związanych z przetargami i udostępnianiem zdolności przesyłowych na połączeniu Zamość-Dobrotwór nie uległy zmianie w stosunku do brzmienia dokumentu opublikowanego w dniu 02.12.2022 r.

Zaktualizowane Zasady Przetargów będą miały zastosowanie od przetargu organizowanego przez PSE S.A. na czerwiec 2023 r. (przetargu, którego dotyczy niniejszy Komunikat).

Informujemy również, że w dniu 8 maja 2023 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów  Ogłoszenia przetargów zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2023 na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2023 i kończący się z dniem 30 czerwca 2023 r.).

W dniu 18 maja 2023 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów  Wyniki przetargów zostaną opublikowane WYNIKI JEDNOSTRONNEGO PRZETARGU MIESIĘCZNEGO NA CZERWIEC 2023 ROKU NA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE LINII ZAMOŚĆ-DOBROTWÓR BĘDĄCEJ POŁĄCZENIEM MIĘDZYSYSTEMOWYM PSE S.A. i NEK UKRENERGO.

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 14 05 lub +48 22 242 20 05.

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia Zamość-Dobrotwór na czerwiec 2023 r.:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin
składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin
składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

CZERWIEC 2023

08.05.2023

16.05.2023

18.05.2023

18.05.2023


Harmonogram płatności:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

CZERWIEC 2023

19.05.2023

26.05.2023

31.05.2023