Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zamówienie niepubliczne na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

18 lipca 2018, 10:44

Zamówienie niepubliczne na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, informują o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej.

Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.