Powrót

Aktualizacja publikacji w związku ze zmianami Regulaminu rynku mocy

4 września 2020, 17:46

Aktualizacja publikacji w związku ze zmianami Regulaminu rynku mocy

W związku z decyzją znak: DRR.WAR.770.30.2020.BPe Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2020 r. zatwierdzającą zmiany Regulaminu rynku mocy określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/1/2020, PSE S.A. dokonały aktualizacji dokumentów pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji" oraz "Metodyka obliczeń wartości parametrów techniczno-ekonomicznych".

PSE S.A. opublikowały także przykłady wypełnienia załącznika 7.10 do Regulaminu rynku mocy, który został wprowadzony ww. Kartą aktualizacji.

Materiały dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji.

Dodatkowo pod adresem: https://www.pse.pl/faq-rynek-mocy w sekcji pn. „CERTYFIKACJA DO AUKCJI – PARAMETRY TECHNICZNE, ZAWARTOŚĆ WNIOSKU” zamieszono pytania (numery: 18-29) dotyczące certyfikacji do aukcji związane ze zmianami wprowadzanymi do Regulaminu rynku mocy.