Powrót

Komunikat OSP w sprawie uruchomienia nowych publikacji na stronie PSE

17 maja 2018, 14:14

Komunikat OSP w sprawie uruchomienia nowych publikacji na stronie PSE

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez uczestników rynku, OSP poszerzył zakres danych publikowanych na stronie internetowej https://www.pse.pl/dane-systemowe, poprzez dodanie następujących czterech raportów:

  1. Rozliczeniowa cena uprawnień do emisji CO2 – raport z godzinowymi cenami uprawnień do emisji CO2, wyznaczonymi zgodnie z pkt  5.3.1.3.4.2.3. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  2. Rynkowa cena energii elektrycznej – raport z godzinowymi cenami przedstawiającymi rynkową wartość energii elektrycznej, wyznaczonymi zgodnie z pkt  5.3.1.8.1.4. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  3. Średnie ważone ceny energii bilansującej planowanej – raport z godzinowymi średnio ważonymi cenami energii bilansującej planowanej odebranej oraz dostarczonej;
  4. Koszty usługi ORM – raport z miesięcznymi kosztami usługi operacyjnej rezerwy mocy, wyznaczonymi zgodnie z pkt 5.3.2.3.1. i 5.3.4 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;

Opublikowane raporty zawierają dane od 1 stycznia 2018 r.