Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2024 r. zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO

22 maja 2024, 16:32

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2024 r. zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2024 r. na zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2024 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2024 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 22 maja 2024 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.06.2024 r. – 30.06.2024 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony zaktualizowany dokument Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2024 r (dalej: „Zasady Przetargów”). Aktualizacja Zasad Przetargów była konieczna z uwagi na wejście życie dokumentu „Warunki Dotyczące Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” zatwierdzonego decyzjami Prezesa URE: o znaku DRR.WRE.744.17.2023.ŁW z dnia 27 września 2023 r. oraz z dnia 26 stycznia 2024 r. (dalej: „nowe WDB”). Zaktualizowane zostały w szczególności zapisy dotyczące rozliczeń w zakresie energii niezbilansowania, ponadto zostały uwzględnione pojęcia zawarte w nowych WDB, tj. uczestnik rynku bilansującego pełniący funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie, jednostka bilansowa zasobów.

W ramach aktualizacji Zasad Przetargów, o której mowa powyżej, został zaktualizowany wzór Formularza Rejestracyjnego (Załącznik 1), który jest dostępny w zakładce Dokumenty.

Pozostałe zapisy Zasad Przetargów dotyczące procedur oraz działań związanych z przetargami i udostępnianiem zdolności przesyłowych na połączeniu Zamość-Dobrotwór nie uległy zmianie w stosunku do brzmienia dokumentu opublikowanego w dniu 15.12.2023 r.

Zaktualizowane Zasady Przetargów będą miały zastosowanie od przetargu organizowanego przez PSE S.A. na czerwiec 2024 r. (przetargu, którego dotyczy niniejszy Komunikat).

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 22 maja 2024 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 22 maja 2024 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów – Połączenie Zamość-Dobrotwór - Ogłoszenia przetargów zostało opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2024 na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2024 i kończący się z dniem 30 czerwca 2024 r.).

Informujemy również, że w dniu 28 maja 2024 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Wymiana Międzysystemowa Biuro przetargów  Wyniki przetargów zostaną opublikowane Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2024 roku na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO.

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 20 05 lub +48 22 242 14 05.

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia Zamość-Dobrotwór na czerwiec 2024 r.:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja
oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny
termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny
termin składania Ofert
12:00

Publikacja
Wyników
do 16:00

CZERWIEC 2024

22.05.2024

24.05.2024

28.05.2024

28.05.2024

 

Harmonogram płatności: xxx

 

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

CZERWIEC 2024

29.05.2024

06.06.2024

13.06.2024