Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Zarządzanie roszczeniami w procesie inwestycyjnym

Zarządzanie roszczeniami w procesie inwestycyjnym
Zarządzanie roszczeniami jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym inwestycji budowlanych. W artykule opisano m.in. rodzaje roszczeń kontraktowych i metodykę zarządzania nimi. Przedstawiono również ewolucję sposobu zarządzania roszczeniami w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, operatorze elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie neutralności klimatycznej

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie neutralności klimatycznej

Przedstawiamy analizę przygotowaną przez Narodowe Centrum Analiz Energetycznych dotyczącą alternatywnych scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przy minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Raport nie stanowi oficjalnego stanowiska PSE.

Let us present the study conducted at the National Centre for Energy Analyses (NCAE) concerning alternative scenarios for ensuring continuity of electricity supply while minimizing greenhouse gas emissions. The analysis in no way reflects the official position of PSE.


Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania

Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania
Przedstawiamy eksperckie opracowanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych "Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania".

Dokument jest dostępny na stronie internetowej.

 


Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki

Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki


Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza

Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza