WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Instrukcja

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) znajduje się pod adresem http://www.bip.gov.pl/.

Ikona umieszczona po prawej stronie  ekranu wywołuje stronę główną BIP.

Strona główna BIP zawiera  wykaz podmiotów, zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Menu tematyczne (lewa strona ekranu) - służy do wyboru kategorii informacji jakiej Państwo szukają w Biuletynie Informacji Publicznej PSE S.A.

Moduł wyszukujący (w lewej, górnej części ekranu) - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

W Rejestrze zmian wyświetlane są  informacje, które zostały  ostatnio  zmodyfikowane.

Rejestr Zmian