WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Organy Spółki

Organami Spółki są:


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PSE S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.


Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej PSE S.A.:

 • Paweł Łatacz - Przewodniczący
 • Adam Piotrowski - Wiceprzewodniczący
 • Marcin Czupryna - Sekretarz
 • Rafał Gawin
 • Zbigniew Kochański
 • Ksenia Ludwiniak


Zarząd

Skład Zarządu PSE S.A.:

 • Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
 • Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
 • Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
 • Włodzimierz Mucha - Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu

 

Schemat organizacyjny Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. wygląda następująco - schemat organizacyjny

Rejestr Zmian
01 lis 2017 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
04 cze 2018 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
13 lip 2018 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej