WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Organy Spółki

Organami Spółki są:


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PSE S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.


Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej PSE S.A.:

  • Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paulina Mielcarek – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
  • Tadeusz Skobel – Członek Rady Nadzorczej


Zarząd

Skład Zarządu PSE S.A.:

  • Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
  • Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
  • Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
  • Włodzimierz Mucha - Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu

 

Schemat organizacyjny Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. wygląda następująco - schemat organizacyjny

Rejestr Zmian
01 lis 2017 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
04 cze 2018 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
13 lip 2018 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
24 cze 2019 Paweł Topolnicki Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
07 lut 2020 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
27 kwi 2020 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej