WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Organy Spółki

Organami Spółki są:


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PSE S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.


Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej PSE S.A.:

 • Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paulina Mielcarek – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Konrad Fischer – Członek Rady Nadzorczej
 • Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Skobel – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Jan Toborowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Wierzchowski – Członek Rady Nadzorczej


Zarząd

Skład Zarządu PSE S.A.:

 • Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
 • Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
 • Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
 • Włodzimierz Mucha - Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu

 

Schemat organizacyjny Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. wygląda następująco - schemat organizacyjny

Rejestr Zmian
01 lis 2017 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
04 cze 2018 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
13 lip 2018 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
24 cze 2019 Paweł Topolnicki Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
07 lut 2020 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
27 kwi 2020 Paweł Topolnicki Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
06 kwi 2021 Marcin Stokowski Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
03 lis 2021 Marcin Stokowski Zmiana w składzie Rady Nadzorczej