WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Rejestr zmian

30 kwietnia 2024 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

1 marca 2024 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

9 lutego 2024 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

8 lutego 2024 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

10 sierpnia 2023 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

7 sierpnia 2023 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

2 maja 2023 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

10 marca 2023 r.

Zaktualizowano dział Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

............................................................................................................................... 

3 marca 2023 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

12 stycznia 2023 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

19 grudnia 2022 r.

Opublikowano Taryfę dla energii elektrycznej na rok 2023

............................................................................................................................... 

14 listopada 2022 r.

Opublikowano sprawozdanie finansowe za 2021 rok w wersji online

............................................................................................................................... 

25 października 2022 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

27 września 2022 r.

Zaktualizowano dział Statut Spółki.

............................................................................................................................... 

20 września 2022 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

...............................................................................................................................

16 września 2022 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

...............................................................................................................................

9 września 2022 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

...............................................................................................................................

17 sierpnia 2022 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

...............................................................................................................................

17 grudnia 2021 r.

Opublikowano Taryfę dla energii elektrycznej na rok 2022

............................................................................................................................... 

30 listopada 2021 r.

Opublikowano sprawozdanie finansowe za 2020 rok w wersji online

............................................................................................................................... 

3 listopada 2021 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

20 kwietnia 2021 r.

Zaktualizowano dział Grupa Kapitałowa PSE.

............................................................................................................................... 

6 kwietnia 2021 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

22 grudnia 2020 r.

Opublikowano sprawozdanie finansowe za 2019 rok w wersji online.

............................................................................................................................... 

18 grudnia 2020 r.

Opublikowano Taryfę dla energii elektrycznej na rok 2021.

............................................................................................................................... 

27 listopada 2020 r.

Zaktualizowano Statut Spółki.

............................................................................................................................... 

1 października 2020 r.

Zaktualizowano dział Kontakt w sprawie BIP

............................................................................................................................... 

27 kwietnia 2020 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

7 lutego 2020 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

...............................................................................................................................

20 grudnia 2019 r.

Opublikowano sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji online.

............................................................................................................................... 

18 grudnia 2019 r.

Opublikowano Taryfę dla energii elektrycznej na rok 2020.

............................................................................................................................... 

29 listopada 2019 r.

Zaktualizowano dział Statut Spółki.

...............................................................................................................................

24 czerwca 2019 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

17 maja 2019 r.

Utworzono w BIP pozycję Grupa Kapitałowa.

............................................................................................................................... 

25 marca 2019 r.

Opublikowano Taryfę dla energii elektrycznej na rok 2019.

............................................................................................................................... 

24 grudnia 2018 r.

Opublikowano sprawozdanie finansowe za 2017 rok w wersji online.

............................................................................................................................... 

4 października 2018 r.

Zaktualizowano dział Statut Spółki.

...............................................................................................................................

28 sierpnia 2018 r.

Opublikowano skrócone sprawozdanie finansowe za 2017 rok w wersji pdf.

............................................................................................................................... 

13 lipca 2018 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

...............................................................................................................................

4 czerwca 2018 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

...............................................................................................................................

21 grudnia 2017 r.

Opublikowano skrócone sprawozdanie finansowe za 2016 rok w wersji on-line.

............................................................................................................................... 

15 grudnia 2017 r.

Opublikowano Taryfę dla energii elektrycznej na rok 2018.

............................................................................................................................... 

8 listopada 2017 r.

Zaktualizowano dział Statut Spółki.

...............................................................................................................................

1 sierpnia 2017 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

10 lipca 2017 r.

Zaktualizowano dział Kontakt w sprawie BIP

............................................................................................................................... 

17 stycznia 2017 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

30 grudnia 2016 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

12 grudnia 2016 r.

Zaktualizowano Statut Spółki.

............................................................................................................................... 

5 grudnia 2016 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

31 października 2016 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

30 września 2016 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

17 marca 2016 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

13 stycznia 2016 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

31 grudnia 2015 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

31 stycznia 2015 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

24 czerwca 2013 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

 

10 stycznia 2013 r.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 stycznia 2013 (sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/62/13/738) nastąpiła zmiana nazwy firmy:

Starą nazwę:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna

Zastąpiła nowa nazwa:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

Dozwolone jest używanie skrótów nazwy firmy:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

PSE S.A.

Pozostałe informacje w tym numery rejestrowe pozostają bez zmian.

............................................................................................................................... 

 

4 maja 2011 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

 

31 stycznia 2011 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

 

 

............................................................................................................................... 

 

15 października 2010 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.

............................................................................................................................... 

 

29 czerwca 2010 r.

Zaktualizowano dział Organy Spółki.
............................................................................................................................... 

19 marca 2010 r.

Zaktualizowano Skład Rady Nadzorczej
............................................................................................................................... 

2 czerwca 2009 r.
Zaktualizowano dział Dane handlowe.

było:
Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

jest:
Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
............................................................................................................................... 

9 maja 2009 r.
W związku ze zmianą w składzie Zarządu zaktualizowano dział Organy Spółki
............................................................................................................................... 

23 kwietnia 2009 r.
W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej zaktualizowano dział Organy Spółki
............................................................................................................................... 

15 grudnia 2008 r.
Zaktualizowano dział Dane handlowe.
............................................................................................................................... 

4 sierpnia 2008 r.
Zaktualizowano dział Organy Spółki.
............................................................................................................................... 

16 czerwca 2008 r.
Zaktualizowano dział Organy Spółki.
............................................................................................................................... 

9 czerwca 2008 r.
Zaktualizowano dział Organy Spółki.
............................................................................................................................... 

3 czerwca 2008 r.
Opublikowano nowy Statut PSE-Operator S.A.
............................................................................................................................... 

9 stycznia 2008 r.
W związku z integracją banku PEKAO i BPH zaktualizowano dział Dane handlowe.
............................................................................................................................... 

6 grudnia 2007 r.
Zaktualizowano dział Organy Spółki.
............................................................................................................................... 

30 listopada 2007 r.
Zaktualizowano dział Organy Spółki.
............................................................................................................................... 

13 listopada 2007 r.
W związku ze zmianami w Zarządzie zaktualizowano dział Organy Spółki
- usunięto: - Stefania Kasprzyk - Prezes Zarządu (od 28.06.2007r.), 
- wpisano: - Wiesław Protasewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i rachunkowości (od 8.11.2007r.), 
............................................................................................................................... 

12 listopada 2007 r.
Zaktualizowano dział Organy Spółki - usunięto członka RN - Jerzego Skrzypka, dodany nowy członek RN - Bogumił Dudek - Członek (od 31.10.2007),
............................................................................................................................... 

3 lipca 2007 r.
W związku ze zmianami w Zarządzie zaktualizowano dział Organy Spółki.
............................................................................................................................... 

15 czerwca 2007 r.
Zaktualizowano dział Organy Spółki - wprowadzono dane o nowej RN II kadencji.
............................................................................................................................... 

18 maja 2007 r.
Zaktualizowano dział Organy Spółki - usunięto członka RN - Lech Małecki - Członek (od 14.07.2006).
............................................................................................................................... 

20 kwietnia 2007 r.
Opublikowano nowy Statut PSE-Operator S.A.
............................................................................................................................... 

16 kwietnia 2007 r.
Zaktualizowano dział - Bilans
............................................................................................................................... 

5 kwietnia 2007 r.
Zaktualizowano dział - Podstawy prawne
............................................................................................................................... 

9 stycznia 2007 r.
Od 1 stycznia 2007 r. jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 100% akcji, jest Skarb Państwa. W związku z tym zostały zaktulizowane odpowiednie działy w BIP.

............................................................................................................................... 

10 listopada 2006 r.
W związku ze zmianami w Zarządzie zaktualizowano dział Organy Spółki

............................................................................................................................... 

29 września 2006 r.
Zaktualizowano dział - Dane handlowe

było:
Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

jest:
Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

............................................................................................................................... 

5 września 2006 r.
W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej zaktualizowano dział Organy Spółki

............................................................................................................................... 

17 lipca 2006 r.
W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej zaktualizowano dział Organy Spółki

............................................................................................................................... 

5 lipca 2006 r.
Zaktualizowano dział - Podstawy prawne

............................................................................................................................... 

24 kwietnia 2006 r.
Zaktualizowano dział - Podstawy prawne

...............................................................................................................................

6 kwietnia 2006 r.
Zaktualizowano dział - Podstawy prawne

dodano:
- Dyrektywa 2005/89/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych.

...............................................................................................................................

5 grudnia 2005 r.
Zaktualizowano dział - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

było:
Zespół ds. Dystrybutorów i Odbiorców
Tomasz Włodarczyk
Adres e-mail: tomasz.pawel.wlodarczyk@pse-operator.pl
Telefon: +48 22 340 20 64

jest:
Zespół ds. Dystrybutorów i Odbiorców
Tomasz Morawski 
Adres e-mail: tomasz.morawski@pse-operator.pl
Telefon: +48 22 340 21 97

...............................................................................................................................

 

Rejestr Zmian