Grupa Kapitałowa PSE

Grupę Kapitałową PSE tworzą PSE S.A. jako spółka dominująca (spółka posiada zamiejscowe komórki organizacyjne w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie) oraz 2 spółki zależne w których PSE posiada po 100 procent akcji bądź udziałów. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są również powiązane kapitałowo z dwoma jednostkami z udziałem kapitału zagranicznego.

Spółki zależne w których PSE posiada po 100 procent akcji:

  • PSE Innowacje Sp. z o.o.
  • PSE Inwestycje S.A. (działalność spółki zawieszona)

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego:

  • JAO S.A. - Joint Allocation Office
  • TSCNET Services GmbH - Transmission System Operator Security Cooperation (TSC)
Rejestr Zmian
20 kwi 2021 Marcin Stokowski Aktualizacja podstrony "Grupa Kapitałowa PSE"