WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Status Prawny

Statut Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna w wersji PDF. Dokumenty do pobrania: Statut PSE Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji ...

Więcej...

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym z 17 lutego 2004 roku jako jednoosobowa spółka zależna Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Osobowość prawną uzyskała 3 marca 2004 roku w wyniku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000197596 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Od 31...

Więcej...