Struktura Organizacyjna PSE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki

Centralna
Jednostka Inwestycyjna

Departament Eksploatacji

Departament Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
Departament
Rozwoju Systemu

Departament
Zarządzania Systemem

Departament
Zarządu

Departament
Standardów Technicznych

Departament
Zakupów
 

Departament Przesyłu

Departament
Bezpieczeństwa

  Departament Planowania
i Kontrolingu
 

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament
Teleinformatyki

  Departament
Rachunkowości i Finansów
 

Biuro Pomiarów Energii

Departament
Komunikacji

  Departament Administracji    

Biuro
Zarządzania Ryzykiem

       

Biuro Prawne

       

Biuro Nadzoru

       

Biuro Zarządzania
Środowiskiem Pracy