Struktura Organizacyjna PSE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki

Centralna Jednostka Inwestycyjna

Departament Eksploatacji

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Departament Zarządzania Systemem

Departament Zarządu

Departament Standardów Technicznych

Departament Zakupów

Departament Przesyłu

Departament Bezpieczeństwa

  Departament Planowania i Kontrolingu

Departament Rozwoju Systemu

Departament Teleinformatyki

  Departament Rachunkowości i Finansów

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament Komunikacji

  Departament Administracji

Biuro Pomiarów Energii

Biuro Zarządzania Ryzykiem

     

Biuro Prawne

     

Biuro Nadzoru

     

Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy