Struktura Organizacyjna PSE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki

Departament Zarządzania Systemem

Departament Eksploatacji

Departament Administracji i Zakupów Centralna Jednostka Inwestycyjna

Departament Personalny

Departament Przesyłu

Departament Standardów Technicznych

Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego Departament Rozwoju Systemu

Departament Planowania i Kontrolingu

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament Bezpieczeństwa

   

Departament Rachunkowości i Finansów

Biuro Prawne       Biuro Zarządzania Ryzykiem
Biuro Pomiarów Energii        
Biuro NCAE        
Departament Teleinformatyki        
Departament Komunikacji        
Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy        
Biuro Audytu Wewnętrznego        
Biuro Obsługi Zarządu