Posiadane certyfikaty

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-N-18001-2004

PSE wdrożyły zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, który jest zgodny z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowej. Wymagania i wytyczne stosowania” oraz normy polskiej PN-N 18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”. Ogólne cele systemu określa polityka systemu, stanowiąca deklarację zarządu, że spółka prowadzi swoją działalność z poszanowaniem życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną dokument poświadcza, że zintegrowany system zarządzania funkcjonuje w PSE zgodnie z wyżej przywołanymi standardami. 

 

 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2007

Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który potwierdza, że nasza Spółka formalnie spełnienia wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

Certyfikat PN-ISO/IEC 27001:2007 pomaga zarządzać cennymi zasobami informacji i je chronić. Norma ta określa najwyższe wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Korzyści z posiadania certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2007 to przede wszystkim wzrost wiarygodności Spółki wobec partnerów biznesowych oraz zapewnienie, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione, a także podkreślenie, że PSE spełnia wszelkie wymogi prawne, do których przestrzegania jest zobowiązany.

 


 

 

Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom BS 10500:2011

PSE wdrożyły, certyfikowały i utrzymują Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, który jest zgodny z brytyjską normą British Standard 10500:2011. Certyfikat Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom potwierdza wysoki standard transparentności Spółki PSE oraz skuteczną realizację III Celu strategicznego – Doskonalenie relacji z otoczeniem. System daje kontrahentom PSE pewność, że w  Spółce działają mechanizmy zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom.

 
 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – PN-EN ISO 22301:2014-11

Certyfikat w zakresie  zarządzania usługami przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, został przyznany PSE po przeprowadzeniu kolejnego audytu certyfikującego System Zarządzania Ciągłością Działania spółki na zgodność z normą PN-EN ISO 22301:2014-1. Wcześniej spółka posiadała certyfikat na zgodność z normą ISO 22301:2012 był to pierwszy tego typu certyfikat przyznany polskiej firmie z sektora elektroenergetycznego

Norma PN-EN ISO 22301:2014-11 przede wszystkim stanowi podstawę do budowy odporności organizacji, niezbędnej, aby sprostać nieoczekiwanym zdarzeniom i działać efektywnie podczas najtrudniejszych sytuacji. Ponadto, ma kluczowe znaczenie w przypadku kiedy zachowanie ciągłości działań operacyjnych lub produkcyjnych bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie organizacji oraz ma wpływ na wszystkie zainteresowane strony w jej otoczeniu. Pozwala również wskazać i ocenić potrzeby oraz ustalić efektywną politykę w zakresie ciągłości działania.

Wdrożenie i utrzymanie  w PSE Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2014-11 jest kolejnym etapem przyjętej w 2010 r. strategii systemowego podejścia do realizacji podstawowego celu działalności PSE, jakim jest zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 
 

 


 

Certyfikat Systemu Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PSE S.A. w Radomiu wdrożyło System Zarządzania Jakością  oparty o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 i uzyskało akredytację PCA we wnioskowanym zakresie.