Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Sprzedaż nieruchomości

24 kwietnia 2019, 13:53

Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania - tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, przedmiotowe działki przyległe do stacji elektroenergetycznej poza jej granicami....

Więcej...

2 lipca 2018, 12:13

Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania: nieużytek. Stan techniczno-użytkowy – nieużytki. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak. Stan otoczenia nieruchomości - miejscowość zurbanizowana, tereny depresyjne położone poniżej poziomu morza. Dostęp do drogi publicznej - tak. Adres Gdańsk, Tama Pędzichowska http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=4005951 Opis...

Więcej...

15 maja 2018, 16:09

Opis nieruchomości aktualny stan zagospodarowania: tereny rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany, rów odwadniający. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - nieużytki, od strony południowej zabudowa domkiem jednorodzinnym. Dostęp do drogi publicznej – ul. Energetyczna. Adres Warszawa, Dzielnica Bielany, ul. Estrady 50. ...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:49

Opis nieruchomości Stan techniczno-użytkowy – zabudowana budynkami do wyburzenia. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – uzbrojona. Zgodnie z zapisami MPZP miejscowości Michałów, gmina Halinów, teren nieruchomości znajduje się w obszarze oznaczonym jako PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Nad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Miłosna – Mościska, działka ma...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:36

Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania: tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, w dalszej odległości pojedyncze nieruchomości z...

Więcej...