Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl

Sprzedaż nieruchomości

15 maja 2018, 16:12

Opis nieruchomości aktualny stan zagospodarowania: tereny rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany, rów odwadniający. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - nieużytki, od strony południowej zabudowa domkiem jednorodzinnym. Dostęp do drogi publicznej – ul. Energetyczna. Adres Warszawa, Dzielnica Bielany, ul. Estrady 50. ...

Więcej...

15 maja 2018, 16:02

Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania – działka niezabudowana, częściowo porośnięta iglakami (samosiew), dwa słupy 110 kV. Stan techniczno-użytkowy – działka ogrodzona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – nie dotyczy. Stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 12:23

Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania: tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, w dalszej odległości pojedyncze nieruchomości...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:58

Opis nieruchomości Stan techniczno-użytkowy – zabudowana budynkami do wyburzenia. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – uzbrojona. Zgodnie z zapisami MPZP miejscowości Michałów, gmina Halinów, teren nieruchomości znajduje się w obszarze oznaczonym jako PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Nad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Miłosna – Mościska, działka ma...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:46

Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania: tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, w dalszej odległości pojedyncze nieruchomości z...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:32

Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania – działka zabudowa ogrodzeniem, drogą wewnętrzną, oświetleniem, stanowiskami autotransformatorów – 2 st. i kanalizacją deszczową – przewidziane do likwidacji połowa 2018r. Stan otoczenia nieruchomości – teren rozdzielni 110 kV, tereny rolnicze, w dalszym sąsiedztwie tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne. Obowiązujące mpzp lub...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:23

Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania - tereny kolejowe. Stan techniczno-użytkowy - dobry. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej - brak. Stan otoczenia nieruchomości - teren zabudowany, zabudowa komercyjna. Studium - teren oznaczony jako TI – tereny inne. Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości - brak. Dostęp do drogi publicznej - bezpośredni, ul. Szosa Toruńska. ...

Więcej...