Powrót

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

Skład Rady Nadzorczej:

  • Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  • Paulina Mielcarek – Sekretarz Rady Nadzorczej

  • Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej

  • Tadeusz Skobel – Członek Rady Nadzorczej

  • Andrzej Jan Toborowicz - Członek Rady Nadzorczej

  • Michał Wierzchowski – Członek Rady Nadzorczej