Powrót

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Do 2015 roku pracował w kancelariach adwokackich. W latach 2000-2003 związany z Ernst&Young Sp. z o.o. Ekspert w Instytucie Jagiellońskim w latach 2011-2012. Od 2014 roku prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia. Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, Politechnice Warszawskiej i Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Zajmuje się głównie prawem energetycznym i europejskim prawem konkurencji.

Prezes Zarządu PSE S.A. od 31 grudnia 2015 roku.

 

Jarosław Brysiewicz
Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent studiów prawniczych oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w strategicznym zarządzaniu w sektorze publicznym. W latach 2005-2007 był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Pełnił także funkcję doradcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, eksperta w Kancelarii Prezydenta RP. W kolejnych latach realizował strategiczne projekty w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2015 roku został mianowany zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wiceprezes Zarządu PSE S.A. od 5 grudnia 2016 roku.

 

Jakub Kozera
Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Stosunki Międzynarodowe.

Od wielu lat jest związany z branżą energetyczną. Piastował stanowiska menadżerskie i zarządcze w spółkach infrastruktury krytycznej, FMCG i w administracji publicznej. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek.

Z PSE związany od 16 marca 2016 r. jako Członek Rady Nadzorczej PSE.

Od 1 sierpnia 2017 r. zajmował w PSE stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Ludzi, Wiedzy i Zmiany oraz pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Wiceprezes Zarządu PSE S.A. od 1 listopada 2017 roku.

 

Włodzimierz Mucha
Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej (specjalność Elektroenergetyka).

Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 r. w PSE-Centrum w Wydziale Programowania Wytwarzania i Przesyłu – Obszarowej Dyspozycji Mocy. W latach 2009 – 2010 był Kierownikiem Wydziału Analiz i Standardów w Departamencie Planowania Rozwoju. Od grudnia 2010 r. pełnił funkcje Kierownika Wydziału Planowania w Departamencie Rozwoju Systemu, zaś w latach 2014 – 2018 był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Systemu w PSE.

Od 5 października 2018 r. zarządza również Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE.

Wiceprezes Zarządu PSE od 1 listopada 2018 r.

 

Dr inż. Tomasz Sikorski
Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 1999 roku stopień doktora nauk technicznych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku na Politechnice Warszawskiej. W ramach działalności naukowo-badawczej zajmował się problematyką rynków energii elektrycznej oraz komputerowymi systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach konkurencji.

Od 1999 roku związany z PSE S.A., gdzie odpowiada za administrowanie mechanizmem bilansowania polskiego systemu elektroenergetycznego. Z ramienia PSE S.A. uczestniczy w pracach krajowych oraz międzynarodowych zespołów zajmujących się rozwojem i wdrażaniem mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce. Przedstawiciel PSE S.A. w Komitecie Rynek ENTSO-E.

Wiceprezes Zarządu PSE S.A. od 31 grudnia 2015 roku.